• List of Admitted candidates B.Ed. 2019-2020

 • S.NO.

  STUDENT NAME

  FATHER’S NAME

  QUALIFICATION

  PERCENTAGE

  DATE OF ADMISSION

  1

  RAMVEER SINGH

  NAUBAT SINGH

  B.SC

  60.68%

  12/06/2019

  2

  SAPNA

  RAM KISHAN YADAV

  B.A

  51.83%

  08/07/2019

  3

  RAHUL KUMAR

  SURAJ PAL SINGH

  B.A

  65.50%

  12/06/2019

  4

  PRADEEP KUMAR

  CHOTE LAL

  B.A

  51.83%

  12/06/2019

  5

  ATUL GAUTAM

  RAGHUPATI

  B.A

  57.94%

  12/06/2019

  6

  RAJ KUMAR

  BHOLLAR

  B.A

  51.18%

  12/06/2019

  7

  SUJIT KUMAR

  SHYAM RATHI

  B.A

  44.22%

  12/06/2019

  8

  SEEMA DEVI

  JAGESHWAR

  B.A

  47.83%

  22/06/2019

  9

  KM. HEMLATA

  SHANKAR PAL SINGH

  B.SC

  53.05%

  08/07/2019

  10

  KU. POOJA

  GYAN SINGH

  B.A

  48.20%

  14/07/2019

  11

  KM. ANJU

  DHARAM SINGH

  B.A

  54.45%

  14/07/2019

  12

  KM. BABLI RANI

  YADRAM

  B.A

  52.75%

  08/07/2019

  13

  SURJEET KUMAR

  RAJPAL SINGH

  B.A

  57.20%

  12/06/2019

  14

  SACHIN KUMAR

  NARESH CHANDRA

  B.SC

  48.50%

  12/06/2019

  15

  KAUSHALENDRA PAL SINGH

  MAHAVEER SINGH

  B.SC

  53.62%

  12/06/2019

  16

  SHANKAR JEET

  NANAK CHAND

  B.SC

  5.87%

  22/06/2019

  17

  SANDEEP PATHAK

  PURAN PATHAK

  B.SC

  59%

  12/06/2019

  18

  AJAY BHARTI

  RAM HIT

  B.A

  48.37%

  22/06/2019

  19

  KU. KALPANA HARIJAN

  HARILAL HARIJAN

  B.A

  46.11%

  22/06/2019

  20

  SHRIKAT GAUTAM

  BARELAL GAUTAM

  B.COM

  50.05%

  22/06/2019

  21

  SUNIL KUMAR GAUTAM

  INDRA JEET

  B.A

  58%

  22/06/2019

  22

  KM. SHALU

  NEM SINGH

  B.A

  48.80%

  22/06/2019

  23

  KU. KHUSHBOO SINGH

  GIRRAJ SINGH

  B.SC

  47.16%

  22/06/2019